MŪSU PAKALPOJUMI

MĒS STRĀDĀJAM KVALITATĪVI!

Ūdensapgādes urbumu ierīkošana

Ūdensapgādes urbums – urbums, kurš nodrošina dzeramā ūdens ieguvi. Atbilstoši Jums interesējošās vietas ģeoloģiskajiem un hidroģeoloģiskajiem apstākļiem, piedāvāsim pirmo optimāli piemērotāko ģeoloģisko ūdens horizontu, kurš satur gan Jums nepieciešamo ūdens daudzumu (urbuma debets), gan dzeramā ūdens obligātā nekaitīguma prasībām atbilstošu ūdens kvalitāti. Urbuma filtra intervāls tiek ierīkots ūdeni saturošos iežos (Latvijas teritorijā parasti tās ir smiltis, grants, dolomīts, smilšakmens, Kurzemes DR daļā arī kaļķakmens). Pēc urbuma ierīkošanas tiek veikta tā atsūknēšana, nosakot urbuma hidroģeoloģiskos raksturlielumus – statistisko un dinamisko ūdens līmeni, kā arī rekomendējamo ūdens ekspluatācijas devu.

Urbumu atsūknēšana

Ja Jums nepieciešams zināt esoša ūdensapgādes urbuma maksimāli iespējamā ūdens deva (jauda, debets), izmantojot jaudīgus sūkņus un kompresoru, mēs veiksim urbuma atsūknēšanu, nosakot, cik daudz litrus sekundē urbums spējīgs nodrošināt. Bieži vien šāds raksturlielums jānosaka, ja Jums ir nepieciešama Pazemes ūdeņu atradnes pase (pase nepieciešama gadījumā, ja Jūs plānojat iegūt 100 un vairāk m3 ūdens diennaktī). Tāpat, ja urbums nav ilgstoši lietots, filtra kolonna ir aizsērējusi un urbuma sieniņas klāj nogulsnes, mēs nodrošināsim urbuma attīrīšanu un skalošanu. Šeit gan jāatzīmē, ka divdesmit un vairāk gadus vecu urbumu konstrukcijās izmantotas galvenokārt dzelzs caurules, un kā pieredze rāda, laika gaitā tās ir pārklājušās ar nogulsnēm un korodējušas, vai pat novērojami cauruļu kolonnu pārrāvumi, tādējādi iegūstamā ūdens kvalitāte ir neapmierinoša. Šādos gadījumos nopietni jāizvērtē, vai veco urbumu lietderīgi reanimēt vai tomēr ierīkot jaunu.

URBUMU REMONTS​

Ja ūdensapgādes urbuma ekspluatācijas laikā rodas problēmas ar tā izmantošanu, piemēram:

 • tiek novērota urbuma smilšošana (iegūtajā ūdenī ir smilšu graudiņi)
 • neapmierinoša ūdens kvalitāte (piemēram, ūdenī paaugstinās hlorīdu vai sulfātu koncentrācijas, kas iepriekš nebija novērotas)krasi samazinājusies urbuma deva
 • strauji krities ūdens statiskais vai dinamiskais līmenis
 • bieži nepieciešams mainīt sūkņus
 • SIA „AKVA-M” speciālisti izvērtēs katru konkrēto gadījumu un sniegs piemērotāko risinājumu problēmas likvidēšanai.
  Veicam arī vecu (trīsdesmit, četrdesmit gadus) ekspluatācijas urbumu remontu (ja konkrētā situācijā urbums vēl ir darboties spējīgs).

  URBUMU LIKVIDĀCIJA (TAMPONĀŽA)​

  Veicam vecu, savu laiku nokalpojušu un ekspluatācijai nederīgu urbumu likvidāciju. Tamponāžas darbus veicam atbilstoši Valsts Vides dienesta izsniegtās licences nosacījumiem un prasībām.

  Paredzot urbuma likvidāciju, vispirms tiek demontēts sūknis (ja tāds atrodas urbumā), veikta urbuma atsūknēšana hidroģeoloģisko raksturlielumu iegūšanai, pēc atsūknēšanas - ūdens parauga paņemšana ķīmiskās analīzes veikšanai. Pēc urbuma attīrīšanas (atsūknēšanas) attiecīgos urbuma intervālos tiek veidoti tā saucamie cementa tilti, bet pārējie intervāli piepildīti ar speciāli dezinficētu smilts-grants maisījumu.

  Dziļurbumu sūkņu un hidrofonu montāža

  Kad urbuma izbūve ir veikta, nākamais posms ir ūdens novadīšana līdz mājai, laistīšanas sistēmai vai citām nepieciešamajām vietām. Mēs parūpējamies, lai ūdens no urbuma nonāk līdz Jūsu izlietnei, vannai, dušai. SIA "GM Ūdensapgāde" piedāvā urbuma aprīkošanu ar grodu vai mūsdienīgāku metodi - adaptera pieslēgumu. Sniedzam konsultācijas par Jums piemērotāko aprīkošanas veidu, iesakām piemērotāko ūdens sūkni, piedāvājam visu aprīkošanas nepieciešamo materiālu sagādi par vairumtirdzniecības cenām. Lai urbumu aprīkotu ar sūkni nepieciešams zināt:

 • statiskais līmenis
 • dinamiskais līmenis
 • urbuma debets (ražība l/s; m3/h)
 • urbuma cauruļu diametri
 • Ja Jums nav zināmi iepriekš minētie dati par urbumu, mēs veiksim mērījumus un noteiksim tos.

  URBUMU IERĪKOŠANA SILTUMSŪKŅU IZMANTOŠANAI​

  Vienmēr ir iespējams atrast kādu risinājumu siltuma iegūšanai no apkārtējās vides, un viens no tādiem ir siltumsūkņa uzstādīšana, kas izmanto dziļurbuma ūdeni kā siltumenerģijas avotu. Tas ir efektīvs risinājums siltumapgādes nodrošināšanai, ja pieejamā zemes platība ir ierobežota, piemēram, ierīkot zemes virsmas kolektoru. Dziļurbuma ūdens kā siltuma avotu izmanto dziļurbuma ūdens siltumenerģiju. Tiek izurbti divi urbumi 15-20 m attālumā viens no otra. No viena dziļurbuma ūdens tiek iesūknēts ēkā esošajā siltuma sūkņa ārējā siltuma mainītājā, kur ūdens atdziest un tiek novirzīts vai nu izmantošanai, vai arī atpakaļ zemē caur otru dziļurbumu. Dziļurbuma ražotspējai jānodrošina siltuma sūkņa jauda un ikdienas vajadzībām atbilstošs ūdens daudzums 1 – 4 m3/h, ja vidējā ūdens temperatūra ir +5 °C. Jāatzīmē, ka dziļurbumu izmantošana nepasliktina tā ūdens kvalitāti, jo siltums tiek ņemts ar slēgtu cauruļvadu sistēmu un izmantotie materiāli nav pakļauti korozijai. Nemainās arī dziļurbuma ūdens līmenis ūdens horizontā, jo atklāto sistēmu var aplūkot kā vienotu sistēmu, kur no viena dziļurbuma ņemtais ūdens caur otru dziļurbumu tiek nogādāts atpakaļ zemē nemainot ūdens līmeni. Tomēr ir svarīgi, lai abi dziļurbumi būtu vienā dziļumā un vienā ūdens horizontā. Pareizi un atbilstoši ierīkoti dziļurbumi nodrošina videi nekaitīgu apkures sistēmu. Dziļurbumu ierīkošanu siltumsūkņu izmantošanai SIA „AKVA-M” piedāvā kopā ar sadarbības partneriem.

  URBUMU IERĪKOŠANAS BIROKRĀTISKĀ PUSE​

  Ja Jūs esat izvēlējušies mūsu kompāniju ūdensapgādes urbuma ierīkošanai, Jums būs nepieciešams sagatavot sekojošus dokumentus:

 • Valsts institūcijas Veselības inspekcijas atzinums par vietas izvēli būvniecībai
 • Zemes robežu plāns
 • Atbilstoši mūsu valsts normatīvo aktu prasībām, pirms urbuma ierīkošanas nepieciešams saņemt licenci Valsts Vides dienestā paredzēto darbu veikšanai. Licences saņemšanu nodrošina urbšanas kompānija, bet to var saņemt arī darbu pasūtītājs (tikai tādā gadījumā iesniedzamo dokumentu sarakstam klāt jāpievieno arī noslēgts līgums ar urbšanas kompāniju par darbu veikšanu). Pēc licences saņemšanas tiek uzsākti urbšanas darbi. Pēc urbuma ierīkošanas klients saņem Ūdensapgādes urbuma ģeoloģiski-tehnisko pasi, kura saskaņota un apstiprināta Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā. Urbuma pases pielikumā Jūs saņemsiet:
 • Ūdens ķīmiskās analīzes (nosakāmo parametru spektrs atbilst dzeramā ūdens obligātā nekaitīguma prasībām)
 • Ūdens bakterioloģiskās analīzes
 • Urbuma ģeoloģiski – tehnisko griezumu
 • Aizsargjoslu aprēķinu, kurā būs norādīts, cik liela stingra režīma aizsargjosla nepieciešama Jūsu jaunajam urbumam
 • Urbuma izvietojuma shēma
 • Zemes dzīļu izmantošanas licence
 • Mūsu partneri

  Karte

  Kontakti

  Adrese:

  Krāslava, Raiņa iela 13

  Darba laiks:

  pirm.-piekt. 9:00-18:00

  E-pasts:

  akva-m@inbox.lv

  Tālrunis

  +371 29254793, +371 65620119